בניזרי נבל אובססיבי (89)  |  

 
שלמה בניזרי מסיעת שס, ששוחרר לאחרונה מהכלא בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, טוען כי הוא חף מפשע. דרייפוס קטן עליו. הצבוע הזה חושב ששכחנו כי זמן קצר קודם לכן זחל על גחונו בפני חברי ועדת השחרורים, הודה על מעשיו הפליליים והתחנן על נפשו  בעל תשובה? ירא שמיים? נקי מכל רבב? לא בניזרי...

 
מי שחשב לתומו שפיו הגדול של השר לשעבר שלמה בניזרי שנפתח לרווחה אחרי ששוחרר בראשית השבוע מהכלא בשחרור מוקדם באמצעות תרגיל מסריח שרקחה מפלגתו שס ייסגר לפחות זמנית, טעה בגדול. בניזרי הקוזק הגוזל והמושחת הסדרתי, טען תחילה אחרי צאתו מהכלא שהסבל שעבר עליו בעת מאסרו בכלא מעשיהו בחברתו של האנס משה קצב, היה קשה יותר מתקופת שביו של גלעד שליט.

בניזרי, בעל עור של פיל וזנב של שועל, זכה על דברי תועבה אלה למקלחת של רותחין, אך לא נראה היה שהוא מתרגש במיוחד, הוא לא טען אפילו שדבריו הוצאו מהקשרם כפי שנוהגים לעשות אישים פוליטיים בעלי פליטות פה אומללות. בשלב השני טען העבריין בניזרי שהורשע בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שהוא חף מפשע (טענה מעין זו שמעתי כמעט מכל האסירים בעת ביקורי בבתי הכלא) ונגרם לו עוול ממש. דרייפוס קטן על בניזרי.

הצבוע בניזרי חשב ששכחנו כי זמן קצר קודם לכן הוא זחל על גחונו בפני חברי ועדת השחרורים, הודה על מעשיו הפליליים והתחנן על נפשו. רק אחרי שיצא מהכלא החליף את עורו ולא נמנע מלהטיל דברי שיקוצים על גורמים שונים שהתנכלו לו כביכול, שללו ממנו את חירותו. הוא לא הפנים שכליאתו מנעה אולי ביצוע עבירות נוספות מבית מדרשו של הנבל בניזרי ולא נמנע ברוב חוצפתו מלהשתלח בשופט העליון בדימוס אדמונד לוי, שהגדיל את עונשו במהלך הדיון בערעור משתיים וחצי שנות מאסר שנפסקו לו במחוזי לארבע שנים, וטען שלמרות שהשופט חובש כיפה הוא "אינו אדם דתי" בגלל ששלח לכלא אדם ירא שמיים מסוגו.

בעל תשובה או עושה לביתו? 
נהוג לומר: "במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים". בניזרי הוא אחד מבעלי התשובה הידועים במדינה. בימים האחרונים רואיינו כמה משכניו וחבריו לשעבר בעיר נשר, שבה התגורר בצעירותו, והציגו אותו כצעיר הולל ונהנתן. החזרה בתשובה שלו הייתה אולי תחילה לשם שמיים, אבל בהמשך, כאשר הפך לאיש ציבור ולפעיל מרכזי בשס, עשה גם לביתו ולכיסו.

במרוצת השנים הגיעו לתנועת אומ"ץ פרטי מידע על פרשות שחיתות שונות שבהן היה קיים חשד למעורבותו האישית של בניזרי. החומרים הועברו לבדיקת משרד מבקר המדינה ולחקירת המשטרה, אך לא הבשילו בצדק, או שלא בצדק. רשויות החוק הגיעו למסקנה כנראה שהגזימו בבדיקת הציציות של ראשי שס וגם מרן הרב עובדיה יוסף לא הסתיר את זעמו על ה"רדיפה" כביכול. היה זה מחזה פתטי לצפות השבוע בבניזרי יושב בביתו של המרן כדי לקבל את ברכתו ולחטוף באותה הזדמנות סטירת לחי לא מצלצלת.

ביקור הרב יוסף בניגוד לנהלים
מסתבר שהקשרים בין המנהיג הרוחני של שס לבין החסיד העבריין שלו, נמשכו לאורך כל תקופת מאסרו של בניזרי. עדות מוחשית לכך היה ביקור מתוקשר שערכו בשעתו הרב עובדיה יוסף ופמלייתו אצל בניזרי בכלא מעשיהו, בניגוד לנהלים הקיימים. בתגובה לכך פנתה אומ"ץ אל השר לביטחון פנים, וביקשה להורות על בדיקה נוקבת וחסרת פשרות של כל הנוגע לאישור הביקור. בפניית התנועה נאמר בין השאר:
"הביקור המתוקשר מעורר מחשבות עצובות ומדאיגות לגבי שיקול הדעת של המופקדים על שירות בתי הסוהר, ועל כלא מעשיהו בפרט, ובעיקר על מידת מודעותם לחשיבותם של עקרונות היסוד של שלטון החוק, השוויון בפני החוק, ושמירת אמון הציבור במערכות אכיפת החוק. אנמק.

אסיר מן המניין אינו זוכה, כך יש להניח, לארח את מבקריו בלשכה מפוארת, כאשר כיבוד מפירות העונה מוגשת לנוכחים. כך ניתן להתרשם מתצלומים שצולמו במעמד הביקור, ופורסמו אתמול באתרי חדשות שונים. יש אף להניח, וגם לקוות, כי בשב"ס קיימים נוהלים ברורים לגבי המותר והאסור בביקורים מעין אלה, כמו גם נוהל המסדיר את זכות האסיר לביקורים וכן המועדים בהם זכאי הוא לממש זכות זו.

קשה שלא להתרשם כי הביקור הנידון לא נערך על-פי הנוהל המקובל, וכי גורם בכיר בשב"ס אפשר לאסיר בניזרי לקבל את מבקריו המכובדים בתנאים שאינם מקובלים, ואשר אסירים אחרים אינם זוכים להם.

חציית גבולות המותר והאסור, ע"י בכירים בשב"ס, במתן זכויות יתר לשר לשעבר, היום האסיר המורשע שלמה בניזרי, עלולה לגרום לתחושת אפליה בקרב אסירים אחרים. הביקור המתוקשר, בתנאי וי.אי.פי., שאושר לאסיר בניזרי זמן כה קצר לאחר תחילת ריצוי עונשו, מעיד על העדר שיקול דעת אצל גורמים בכירים בכלא או בשרות בתי הסוהר, ועל חוסר הבנתם את חשיבות השוויון בפני החוק, ואדישותם כלפי הפגיעה באמון הציבור, עקב תחושות של ניכור ואפליה, העלולות להיווצר נוכח מתן זכויות יתר לאסירים 'מיוחסים', אסירים שהשלטון חפץ ביקרם.

תנועת אומ"ץ מבקשת להתריע על המסר החמור והמדאיג העולה מביקור מתוקשר מסוג הביקור הנידון מאתמול, מסר לפיו השלטון דואג להנעים על בכיריו העבריינים, וכאלה יש, לצערנו, לא מעטים בין יושבי בתי הסוהר בישראל, את תקופת מאסרם. זהו מסר שלילי של הזדהות השלטון עם העבריין, מסר המתריס כנגד שלטון החוק ובתי המשפט שגזרו את דינו של העבריין.

תנועת אומ"ץ דורשת כי תורה על בדיקה נוקבת וחסרת פשרות של כל הנוגע לאישור הביקור הנידון, לרבות תנאי הביקור והתאמתם לנוהלי שב"ס. ככל שיימצא כי הופרו הנוהלים, הינך מתבקש לשקול להורות ליועץ המשפטי של משרדך לנקוט הצעדים המתבקשים לשם העמדתם של האחראים לדין משמעתי, ואף להרחקתם משורות שירות בתי הסוהר, ככל שממצאי הבדיקה יחייבו זאת. תנועת אומ"ץ תוסיף לעקוב אחר התנהלות שב"ס בכל הקשור למתן זכויות יתר לאסירים הקרובים אצל השלטון, ולא תהסס לפנות לבית המשפט הגבוה לצדק, כדי למנוע, בעתיד, הישנות מקרים של התרפסות שירות בתי הסוהר בפני השררה".
בעקבות פנייתנו טען באוזני נציב השב"ס לשעבר, רב גונדר בדימוס בני קניאק, שהביקור "היה על-פי הנהלים" וקבע שהפנייה שלנו הייתה גורפת מדי. אשרי המאמין.

קצב היה נותן לו חנינה 
לא פחות צורמות היו פניותיו החוזרות ונשנות של מנהיג שס אלי ישי לפני ואחרי הערעור אל הנשיא שמעון פרס, בבקשה שיחון את בניזרי הצדיק תוך שהוא מוציא מהבקבוק פעם נוספת את השד העדתי. גם בעניין זה עמדה אומ"ץ בשער. במכתב ששיגרתי אל הנשיא פרס נאמר בין השאר:
"תנועת אומ"ץ פונה אליך בבקשה שלא תדון בפנייתו של סגן ראש הממשלה ושר הפנים אלי ישי להעניק חנינה לשר לשעבר שלמה בניזרי הנידון למאסר של 4 שנים וארבעה חודשים בגין ביצוע עבירות חמורות. מאחר שאנו רואים בצעד זה ובחלק מהנימוקים שניתנו לבקשת החנינה צעד חמור שנועד ללבות את היצרים ולהעלות מחדש את נושא השד העדתי שגווע מזמן.

התנהלותו של שר הפנים אלי ישי בפרשת בניזרי הינה בלתי נסבלת. לפני מתן גזר הדין שיגר ישי בצעד בלתי מקובל ובלתי חוקי לכאורה פניה אל השופט שדן ב'פרשת האברך הדורס', בקשה שיקל בעונשו.

על כך פנתה כבר תנועת אומ"ץ ליועץ המשפטי לממשלה שיבחר אפשרות לנקוט נגד ישי בצעדים משפטיים המתחייבים מהחוק.

למותר להוסיף, פנייתו של ישי אליך, תוך שימוש בנושא העדתי הינה בבחינת הוספת חטא על פשע. לא יעלה על הדעת שאיש ציבור בכיר מסוגו של השר ישי יציף מחדש את החברה הישראלית על-מנת לזכות בפופולריות בקרב החוגים שהוא מייצג מבלי לחזות מראש את התוצאות ההרסניות של מעשהו".
בדיעבד אני סבור היום שאם קצב היה יושב במשכן נשיאי ישראל, מן הסתם היה מעניק לבניזרי חנינה. בניזרי ציטט את קצב, שאמר לו, לדבריו, בתאם המשותף, שהוא מצטער על כך שבעת שכיהן כנשיא קימץ בהענקת חנינות לעבריינים למיניהם.

שס - מפלגת עבריינים מאוחדת?  
לקראת סיום איני יכול שלא לצטט דברים שאמר בשעתו השופט העליון בדימוס אדמונד לוי, שהגדיל כאמור, את עונשו של בניזרי בהתייחסו באחד מפסקי הדין שלו לשחיתות השלטונית המפלצתית במדינה:
"מציאות קשר, שכמותה לא ידענו בעבר, הולכת ומתהווה לנגד עינינו. בשנים האחרונות נחשפו מקרים רבים שבהם ניצלו אישי צבור את מעמדם ואת כוח השררה כדי להיטיב עם עצמם. כישלונות כה רבים של אישי ציבור הם בעיני תסמינים של מחלה ואפשר שהסכנה הגלומה בהם אינה נופלת מכל סכנה ביטחונית קיומית אחרת. חמורה בעיני לא פחות היא העובדה שהחברה בישראל מסתגלת אט-אט לגילויי השחיתות ומתייחסת אליהם כמעט בשוויון נפש. אפשר שהדבר נובע מחוסר אונים ומהעדר אמונה ביכולת לשנות את המציאות ואפשר שמקורו בדעה הרווחת בקרב הציבור כי בכירים שסרחו זוכים לגישה סלחנית".
לא בכדי מהווים דברים אלה מוטו לספרי "זעקי ארץ מושחתת".

אין לי ספק כי במוקדם או במאוחר יחזור בניזרי לפעילותו הציבורית וגם לצמרת של תנועת שס, שמורגלת להחזיר לחיקה אישים פוליטיים שסרחו. אם בסופו של דבר יחזרו לשס עבריינים נוספים מסוגו של אריה דרעי, אפשר אולי יהיה להחליף את שמה של המפלגה מש"ס (ר"ת של ספרדים שומרי תורה) למע"מ (מפלגת עבריינים מאוחדת). מפלגה זו תוכל לקלוט גם עבריינים פוליטיים בני עדות אחרות.

ישמרנו האל. 


      
 

הוספת תגובה חדשה
שם

עד 250 תווים
תגובה
קוד
תגובות
 • ישראלי מודאג
  29/06/2015 11:16:24
  לפי ההתנהלות כיום במדינת ישראל , כל גנב ומושחת הסוחב אחריו קופת שרצים בלתי נגמרת , מחר יתמנה לשר האוצר או הפנים וימשיך במעשיו הנלוזים. אצלנו ביהופיץ היו אומרים על כך : פעם גנב , תמיד גנב.
 • יהושע
  11/03/2012 13:53:21
  מאמר מבריק
 • לחושם
  10/03/2012 18:57:58
  נכון בניזרי הוסיף שחיתות לשלטון ישר עם כניסתו
 • חושם
  10/03/2012 17:50:43
  השלטון משחית בדרך כלל אחרי כמה שנים . בניזרי היה מושחת מהיום הראשון בשלטון
 • ק.ש.
  10/03/2012 12:21:04
  אריה ישאג מי לא ירא?
  ל"דתיים" הללו שומרי ויראי שמים,אין אלוהים.
  הגרועים באזרחי המדינה.
 • מורה לספרות
  10/03/2012 10:22:22
  אריה אבנרי אתה ענק הכתיבה! כשרון המחשה, רגישות, ניסוח הכל בכל. אכן בניזרי מייצג את הנוף הישראלי כיום. יש לשנות לאלתר את שיטת הממשל ולהפריד דת ממדינה
 • יצחק נודלמן
  10/03/2012 10:21:52
  לא צריך לקרוא - מספיק להסתכל על פרצופו הנאלח - העבריינות מונחת לו על הפנים. אדם נאלח ומבחיל כמו אדונו האייתולה עבדאללה.
 • דוד
  10/03/2012 08:52:03
  המדינה קריא מנהיגה משרישים תרבות שילטונית מושחתת, אל לנו להתפלא על מקומינו במדד השחיתות העולמית
 • דוד רון
  10/03/2012 08:39:36
  במדינה בה הממונה על המשמעת בנציבות שרות המדינה נוהג כפי שהוא נוהג ומה שקרוי "צדק" מושפע ומונע משיקולים פוליטיים וזרים עדיף לכבות את האור ולעזוב.
 • תגובה "על עצמו ושליט=בושה"
  10/03/2012 08:47:29
  גלעד נחטף בעת מילוי תפקידו הקרבי בצה"ל לעומת בניזרי שהואשם בלקיחת שוחד ונשפט למאסר - מה קורה לנו?????
 • על עצמו ושליט=בושה
  10/03/2012 08:10:48
  ההשוואה שעשה,זו חוצפה שאין כמותה.שליט בודד בבור של החמאס,בלי קשר עם משפחתו ובניזרי בין בני ישראל בתנאים שיש בכלא במדינת ישראל.עם ביקורים של כל הקרובים
 • מיכל
  09/03/2012 23:37:16
  מה לכם כי תערבו הירשזון אשכזי ספרדי העובדות מדברות בעד עצמן הפושע הורשע ונענש.אולי לא מספיק תאורו של מר אבנרי את מעלליו של ירא השמים בניזרי אומתו
 • בהחלט מודאגת!!!
  09/03/2012 22:26:50
  בן עזרי נראה עבריין חלקלק ונאלח. לצערי מראהו, אופן דיבורו והכובע "המנצנץ" על ראשו בשם שמיים הם תופעה נפוצה במחוזותינו. ככל שהגנב גונב יותר, והוא מפגין "יראות שמיים" כך הוא מתקבל באהדה רבה יותר בקרב מאמיני ש"ס הנראים יותר כעובדי אלילים ואלים ולא כיראי שמיים. המצב מדאיג מאוד, מה יהיה במדינה. אומ"ץ עומדת איתנה, אך המשימות הן רבות. אני בהחלט מודאגת!!!
 • חרד מהחרדים
  09/03/2012 21:21:39
  תנועת שס בנויה על מרמה ושחיתות

 • תוצרת הליכוד
  09/03/2012 21:13:34
  לא לשכוח שכמו משה קצב, החוזר בתשובה בניזרי התחיל דרכו הפוליטית בליכוד בסניף תל חנן
 • דפנה
  09/03/2012 19:33:40
  לדעתי, התנהגותו של בניזרי מצביעה על אישיות פסיכופאטית. ולכן, הוא באמת חושב שנעשה לו עוול, משום שהוא לא מסוגל לאבחן בין מותר לאסור. וזו הפרעה נפשית
 • דפנה
  09/03/2012 19:28:48
  יש בש"ס למיטב ידיעתי לפחות חבר כנסת אחד שאיננו שומעים עליו, משום שהוא מקפיד על טוהר המידות וזה ח"כ דוד אזולאי. על כן, לא כולם מושחתים שם.
 • שוש
  09/03/2012 19:28:20
  אריה כתבה מעולה ומעמיקה. כל עוד למבקר המדינה אין שייניים להגיש תביעות אכיפת החוק על הפנים, המצב מדרדר. שלי יחימוביץ תחוקקי חוק למען מבקר המדינה
 • שושפרי
  09/03/2012 19:21:17
  כדי להוציא את בניזרי ש"ס דאגה להוציא 600 אסירים כולל מנהל חפציבה. אכיפת החוק על הפנים בזכות יועץ משפטי חדל אישים ושר משפטים עלוב. אין תקווה
 • דוידי דוד
  09/03/2012 18:20:21
  רק יצא מהכלא והתחיל לתקוף את כולם ובתי המשפט,הוא כופר בשלטון החוק ומטיף לשלטון ההלכה בזכות רבוי הילדים, זה יתגשם. פתרון הפרדת דת מהמדינה ומהר
 • ש. שאול
  09/03/2012 17:34:27
  לא צריך להחליף את שם המפלגה שהרי ראשי התיבות ש"ס אומרים הכל: "שחיתות סדרתית"!
 • ע. בן-יוסף
  09/03/2012 16:11:07
  איזו הצלפה חריפה מעין כמותה מצליף אריה אבנרי בצדק באותו נבל בזירי שלעת עתה הוא בחזקת האחרון ברשימה ההולכת ומתארכת של מורשעי ש"ס. כל שורה עומדת בפני עצמה כאצבע מרשיעה המופנית לא רק כלפי בניזרי אלא גם כלפי כל חבריו ובראשם הפושע אריה דרעי. מעל לכל אותם מושחתים אלה, כהערותיו והארותיו של אבנרי, מרחפת רוח קדושת הרב המקדש שחיתות אישית בשם שמיים. אין מפלגה שעצרה לעצמה רקורד "כה מרשים" בתחום השחיתות הנהנתנית המעבירה את נציגיה על דעתם, כאילו טורפת את חושיהם בעיקר כשהם יודעים כי רבם "הקדוש" מחבק אותם - יהיה דינם אשר יהיה. ש"ס תרשם לא רק במפלגה הגזענית והעדתית ביותר בתולדות מדינת ישראל, אלא גם כאסופת רעבתנים מענוותנים שאינם יודעים שובע עד שהם עוברים על כל המידות הראויות מבלי להסס. בניזרי כמו בא להזכיר לנו את חטאי חבריו שעשקו ציבור שלם בברכת רבם.
 • אלמוני
  09/03/2012 16:07:05
  מגיבים? שוב אתם מוצאים את השד מהבקבוק, מספיק! לקרוא תגובות של קוראים ולהאשים את מוצאו של בניזרי בפסק הדין מעורר גיחוך. למה לא רואים וקוראים את העובדות?
  הירשזון אינו ספרדי, וגם הוא בכלא...
 • רני הגבוה
  09/03/2012 16:06:28
  הוא רב גנב, לא יהודי דתי! האסיר שברשיון טוען להיותו יהודי דתי,חרד ואף רב! נשאלת השאלה-כיהודי חרד ורב עליו לקיים תרי"ג מצוות! אל פניו נראה שמדובר גם באדם המתחזה ליירא שמים ומקיים חוקי יהדות המקובלים כנראה רק עליו! להלן העובדות: שיקר לוועדת השחרורים ולכן עבר על הציווי "אל תשא דבר שקר על שפתיך". לקח שוחד ! עבר על הציווי: "אל תקח שוחד כי שוחד מעוור פניי צדיקים". הוא מתאב כול אדם שהוא לא מצביע לש"ס, להלן שידוריו בתחנות רדיו פירטיות, -לא מקיים: "אהבת רעך כמוך" ואו "כול ישראל ערבים זה לזה,"
  בקיצור, בית משפט בישראל קבע שמדובר באדם עבריין ומושחת, היה עדיף שישמור על פרופיל נמוך, כמו שנאמר:"סייג לחוכמה שתיקה"
 • וולטר
  09/03/2012 16:01:33
  אני אשכנזי גאה, לא ישבתי בכלא ומרגיש טוב עם זה - מה דעתכם????
 • פועה
  09/03/2012 15:44:39
  מוסר הקפאח: כאשר אולמרט גונב, למה זה אסור לבניזרי? כאשר בארזים נפלה השלהבת, אזובי הקיר רשאים לחגוג כאוות נפשם. זה המוסר העמוק של עובדיה יוסף ושל כל ש"ס. כי בניזרי גנב לשם שמים! ולגנוב לשם שמים זאת מצווה אף שאינה כתובה בתורה...
  אבל יש כאן אספקט הרבה יותר מעשי! מה שיודע בניזרי ומה שהוא נוצר בראשו זה תיבת פנדורה שהיית מת לפתוח את המכסה שלה. בניזרי נהג בהקרבה כאשר הלך לכלא ושמר את מפתחות התיבה בלבו. זאת הפגנת הקרבה ונאמנות שהרב עובדיה וש"ס חייבים לצאת מגדרם כדי להודות לבניזרי.
  בניזרי הוא לכן, "הבן היקיר לנו" והכל הלוא נעשה לשם שמים!

 • נסים גבאי
  09/03/2012 15:42:22
  בעיה בעייתית: מחד, אין ספק שלהיותו שסני"ק, מזרחי... הייתה תרומה רבה להרשעתו ושליחתו לכלא בלי בעיות מיוחדות. אני מזהיר עצמי לא להיסחף בגזענות, אבל זו הדעה הרווחת בציבוריות (חלש, מזרחי...) הישראלית. יחד עם זאת אני ממש משייך את הירשזון האשכנזי לאותה קטגוריה... לא אהוד, חלש... מאידך, בניזרי לא הביא שום הוכחה שאינו אשם. הוא מכסימום סיכם עניינו: "הציבור שלי מאמין בי, וזה כל מה שאני צריך". זה נותן 100% חיזוק למערכת השיפוטית שקבעה שהוא אכן מושחת בחסות האמונה (הלא אמיתית...). אני מודה שבניזרי כמעט שכנע אותי בדבריו המפולפלים, אבל כף המאזניים שלי (שזה גם המזל שלי - אוקטובר) נוטה חזק נגד בניזרי.

 • ליאורה
  09/03/2012 15:36:25
  איזה חגיגות לבניזרי המושחת, כן אני גזענית, בחברה מתורבתת לא יתכן כדבר הזה אני גאה להיות תרבותית ואשכנזית, יתביישו אנשי שס!!אין להכלילם בקואליציה הבאה
 • שמוליק
  09/03/2012 15:29:45
  כיום אדם מן השורה שפועל על פי החוק הוא "מוקצה" הוא חשוף ללעג ולקלס. המסקנה מי שמושחת מוערך ומנהיג!! אלה הנורמות המושרשות בישראל.
    עיצוב: סטודיו נעמה