הדיקטטור  |  

בכנסת לא מסתפק ח"כ כ"ץ בניהול ועדת העבודה, רווחה ובריאות אלא בוחש ומעורב בשירותם של אילי הון שהוא מחובר אליהם גם בוועדות הפרלמנטריות האחרות. בתע"א לא מייצג כ"ץ רק את אלפי העובדים אלא גם מכתיב מהלכים שונים להנהלת החברה. בהסתדרות לא מונע כ"ץ צעדים נגד הממשלה. נוח לו שראש הממשלה יזדקק לעזרתו. שלושת התפקידים של כ"ץ יצרו לו גם מעמד מיוחד בכנסת, הוא מטיל את מרותו על סביבתו ונוהג לפי הכלל שעל פיו יישק כל דבר

מקור מהימן בתעשיה האווירית גילה השבוע לאומ"ץ כי בסוף החודש מתכוון מנהל רשות החברות אורי יוגב להשתתף בישיבת דירקטוריון התעשיה האוירית (תע"א) שאמור לדון, בין השאר, בשאלת מימוש ההנחיה החדשה של הרשות להגביל את תקופת חל"ת (חופשה ללא תשלום) של יו"ר ארגון עובדי החברה חבר הכנסת חיים כ"ץ.

אשרי יוגב אם הוא מאמין שיעלה בידו לשנות את פני הדברים. עד כה עשה דירקטוריון החברה תרגילי התחמקות כדי שלא לחייב את כ"ץ לסיים את תקופת החל"ת החריגה שלו המעוררת שאלות נוקבות לגבי הפעלת כללי המנהל התקין בתע"א לגבי יו"ר ארגון העובדים שהוא שליט כל יכול ללא עוררין בחברה ועל פיו יישק דבר.

בשעתו נחלצה אומ"ץ לשתף פעולה עם רשות החברות בשורה של נושאים שקשורים באכיפת החוק וטוהר המידות. חל"ת הייתה באחד המקומות הראשונים ברשימה. על יסוד המידע שקיבלה אומ"ץ פנה השבוע הממונה על הפרויקטים של אומ"ץ שאול שני אל יוגב כדי להעניק לו זריקת עידוד ולהזהיר אותו מראש מפני "מלכודת דבש" שיטמנו לו בדירקטוריון במטרה להאריך את החל"ת של כ"ץ.

הבהרנו ליוגב שתנועת אומ"ץ עומדת על דעתה כי יש להפסיק את חופשתו של ח"כ כ"ץ לאלתר. לא היה צריך להתאמץ הרבה כדי להסיק שח"כ כ"ץ הינו אלוף חל"ת במדינה בזכות היכולת המניפולטיבית שלו והתחמנות הבלתי נדלית שהפכו לשם דבר. במסגרת ההנחיה שקבעה הראשות נאמר כי תוך שלושים יום החברות הממשלתיות חייבות לגבש נוהל להסדרת מדיניות של חל"ת.

בהקשר לכך קבעה הרשות כי "קביעת העילות אשר בהתקיימן ניתן יהיה לאשר חופשה ללא תשלום, ומשך התקופה המקסימאלית אותה ניתן יהיה לאשר בעבור כל עילה. ככלל, עמדת רשות החברות הממשלתיות כי אין לאשר חופשה ללא תשלום לתקופה ארוכה משנה".

בעקבות החלטת רשות החברות הממשלתיות פנתה בשעתו אומ"ץ אל יוסי וייס מנכ"ל תע"א שבה נאמר: "רשות החברות הממשלתיות פנתה בימים אלה ליו"ר הדירקטוריונים והמנכ"לים בשורה של חברות ממשלתיות בדרישה להסדיר לאלתר חופשה ללא תשלום בחברות ממשלתיות.

במסגרת ההנחיה שקבעה הרשות נאמר כי תוך שלושים יום החברות הממשלתיות חייבות לגבש נוהל להסדרת מדיניות של חל"ת. בהתאם לכך מתברר כי יו"ר עובדי התעשיה האוירית ח"כ חיים כ"ץ המצוי בחל"ת משנת 1999 במהלך 15 שנה אינו יכול להמשיך עוד בתפקידו בחברה במקביל לחברותו בכנסת.

אנו מבקשים שינקטו כל הצעדים להפסקת עבודתו של ח"כ כ"ץ. התשובה שקיבלנו הייתה לאקונית. המוסדות המוסמכים של תע"א דנים בנושא זה.

למרבה האירוניה השאלה העיקרית שחייבת להישאל היא לא מדוע מתחמקת הנהלת תע"א מלקיים את הנחיותיה של רשות החברות הממשלתיות ומחייבת את ח"כ כ"ץ לסיים לאלתר את תקופת החל"ת שלו אלא למה כ"ץ לא מסיים בכלל את עבודתו בחברה.

מתברר שארגון עובדי תע"א, שנחשב לאחת מקבוצות הלחץ הגדולות במדינה, לא המתין להכרעת בג"ץ שהחל לדון השבוע בהרכב של שבעה שופטים בשאלה אם יש מקום לחייב עובד לצאת למלאות בגיל 67.
בחודשים האחרונים פועל הארגון מאחורי הקלעים כדי להעלות את גיל הפרישה של יו"ר הארגון ח"כ חיים כ"ץ מ-67 ל-70 על-מנת למנוע את פרישתו ולאפשר לו לכהן בתפקידו שלוש שנים נוספות.

בפרק זמן זה אמור ח"כ כ"ץ להמשיך לדאוג לאינטרסים של הארגון בתפקידיו הפרלמנטאריים. למטרה זו החלו חייליו של ח"כ כ"ץ בארגון לרתום למהלך הן את הנהלת תע"א החוששת, כאמור, מידו הארוכה של כ"ץ.

במקביל החלו גישושים אצל יו"ר ההסתדרות החדש אבי ניסנקורן הזקוק לכ"ץ שעומד בראש הסיעה ההסתדרותית "עוז" השותפה בקואליציה ההסתדרותית.

ניגוד אינטרסים משולש

ניגוד האינטרסים המשולש של כ"ץ גובל בחוצפה.

בכנסת לא מסתפק ח"כ כ"ץ בניהול ועדת העבודה, רווחה ובריאות אלא בוחש ומעורב בשירותם של אילי הון שהוא מחובר אליהם גם בוועדות הפרלמנטריות האחרות. בתע"א לא מייצג כ"ץ רק את אלפי העובדים אלא גם מכתיב מהלכים שונים להנהלת החברה. בהסתדרות לא מונע כ"ץ צעדים נגד הממשלה למרות שהוא נחשב אחד מראשי הליכוד. נוח לו שראש הממשלה יזדקק לעזרתו. כ"ץ אינו שוכח ואינו סולח על כך שחרף ההבטחות שניתנו לו בעבר הוא לא מונה לשר בממשלה וצעירים מסוגם של סער וארדן דילגו מעליו.

המציאות העגומה מלמדת שלאורך השנים זכה כ"ץ למידה מוגזמת של חסד מאנשי משרד מבקר המדינה ומחברי ועדת האתיקה של הכנסת.

שלושת התפקידים של ח"כ כ"ץ יצרו לו גם מעמד מיוחד בכנסת, שבה הוא נהנה ממרחב ממוגן מפני טילי ביקורת ציבורית, מטיל את מרותו על סביבתו ונוהג לפי הכלל שעל פיו יישק כל דבר, כולל חברי כנסת מהאופוזיציה. מי שמסרב לח"כ כ"ץ יכול רק לנשק לו.

במקביל מוצא עצמו ח"כ כ"ץ בעשור האחרון בעמדת כוח מרכזית בליכוד, כמי שיכול לסייע לאלה שמכרכרים סביבו להיבחר לכנסת, בסיועם של אלפי עובדי תע"א שהתפקדו לליכוד וסרים למרותו. רבים מאלה שהתפקדו לליכוד במרוצת השנים זכו לקידום בשכרם ובתנאי עבודתם.

כמה מאלה שסירבו מנימוקים אידיאולוגיים חשו עצמם מאוימים ומוחרמים. בפריימריז של הליכוד מוסעים העובדים בשעות עבודתם באוטובוסים מיוחדים שארגון העובדים מעמיד לשירותם, ודבר זה מנוגד לחוק הבחירות ומעלה חשד לשוחד פוליטי.

בשעתו פנתה אומ"ץ אל מבקר המדינה לשעבר השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס בבקשה שיתערב כדי למנוע מעלל נוסף של הח"כ המצפצף על החוק ועל כללי המנהל התקין. בפנייה הפננו את תשומת לבו לכך שעובדי תע"א שגויסו ע"י יו"ר הארגון ח"כ חיים כ"ץ להצטרף לליכוד (חלקם נגד רצונם) הפסיקו את עבודתם ביום הבחירות הפנימיות לליכוד ואורגנו עבורם אוטובוסים. בתגובה לכך קיבלנו הודעה שהנושא נבדק ולאור ממצאי הבדיקה הוחלט שלא לנקוט בפעולות.

משום מה, תגובת מבקר המדינה לשעבר למעלליו הפוליטיים של כ"ץ נעשתה בקול ענות חלושה. כל הסימנים מעידים על כך שמשרד מבקר המדינה אינו נוטה להתעמת עם כ"ץ גם בעידן של המבקר הנוכחי השופט (בדימוס) יוסף שפירא.

אומ"ץ לא מתכוונת להרים ידיים. נפעל בדרכים ציבוריות ומשפטיות כדי שח"כ חיים כ"ץ לא ימשיך להיות מעל החוק וגם לא מעל המנהל התקין.

מעללי כ"ץ - מסע היכרות קצר

הציבור הרחב אינו מכיר מקרוב את מעלליו של ח"כ חיים כ"ץ מהליכוד המכהן בעת ובעונה אחת כיו"ר מועצת תע"א, יו"ר סיעת "עוז" בהסתדרות וכיו"ר עדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. משום כך אני מתנדב לערוך במסגרת פרטית זו מסע הכרות קצר עם האיש שהיה צריך מזמן לשלם את חובו לחברה אך כדרכו הצליח לחמוק פעם אחר פעם.

בזמנו עמד על סדר היום של הכנסת הצעת חוק המונעת מחבר כנסת לשמש במקביל בראשות ארגון עובדים אבל בקומבינה שח"כ כ"ץ היה שותף לה עשתה את שלה והצעת החוק מתה מצחוק במליאת הכנסת.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שעמדה בעבר בראש ועדת האתיקה של הכנסת עשתה תשיעיות באוויר כדי למנוע מח"כ כ"ץ לוותר על שני תפקידיו האחרים. הייתה לכך סיבה פרוזאית יו"ר ההסתדרות לשעבר עופר עייני בעל קופת השרצים העמוסה היה בן ברית פוליטי של מיס קלין יחימוביץ' והוא בחש למען חברו כ"ץ להנהגת ההסתדרות.

אחרי פרישתה של יחימוביץ' המליצה בכנסת הקודמת ועדה פרלמנטארית לקביעת כללי האתיקה ששילוש התפקידים של ח"כ כ"ץ יפסק בכנסת הנוכחית אבל החלטה זו לא מושה הלכה למעשה,
הסתבר שחברי הכנסת של הליכוד חששו להצביע בעד הצעת החוק כדי לקצץ את כנפיו של חבר הכנסת שהצליח לפקוד לליכוד אלפי עובדים מתע"א וגורלם הפוליטי היה בידו.

עד היום לא ברור לי מי שילם את דמי החבר שלהם.

מעלל נוסף שנקשר אל ח"כ כ"ץ הינו הגילוי שהוא מחזיק בחבילת מניות של חברת "ישראמקו" שהכניסה לכיסו הפרטי סכומים נאיםבגלל זינוק מטאורי בגלל גילוי מאגרי גז ענקיים מול חופי חיפה.
ח"כ כ"ץ טען שלא עבר כל עבירה מאחר שהוא מחזיק את חבילת המניות זמן רב עוד לפני גילוי המאגרים ורק המזל הטוב שיחק לו.

כ"ץ הודה שהוא חבר אישי של איל ההון השנוי במחלוקת קובי מימון והוא אפילו מבאי ביתו והוא לא רואה בכך כל פסול. (ידידים נוספים של מימון הם השר לשעבר משה כחלון שעומד כיום בראש תנועה פוליטית חדשה והתפתה במינוי זה ומנכ"ל אגודת העיתונאים בתל אביב יוסי בר מוחא שלא מכיר כלל את כללי האתיקה של העיתונאים).

מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך ערכה חקירה בחשד שח"כ כ"ץ החזיק מניות של "ישראמקו" גם בעבר וקיבל על-פי החשד בניגוד לחוק מידע פנים מוקדם על גילוי כמויות גז ענקיות נוספות מול חיפה, רכש כמות נוספת של מניות וגרף לכיסו רווחים נאים נוספים.

על-רקע פעילותו הבעייתית של ח"כ כ"ץ כדאי לציין שבעבר הוא היה חבר בוועדת הכספים שהצביעה על קביעת תקנות שהיו קשורות לוועדת ששינסקי שדנה בשיעור המיסוי על הגז הטבעי. כ"ץ טרח להודיע שהוא פוסל עצמו מהדיון בשל קרבתו למימון ובעל מניות ב"ישראמקו" אבל הוא פעל היטב מאחורי הקלעים כדי לגייס בקרב חברי כנסת תמיכה לאינטרסים של מטיבו מימון. בהזדמנות מסוימת נצפה כ"ץ במשרדי ישראמקו בפתח תקוה כשותף פעיל לשיחה שניהל מימון עם אחד מחברי הכנסת שהצביעו בסופו של דבר בעד הפחתת המיסוי על הגז.

ערב הבחירות האחרונות בעת הפריימריז לבחירת מועמדי הליכוד לכנסת בעט ח"כ כ"ץ פעם נוספת בשלטון החוק כאשר ארגן הסעות מאורגנות של עובדי התעשיה האוירית בשעות עבודתם ועל חשבון החברה על-מנת שיצביעו עבורו ועבור מועמדים אחרים שהוא חפץ ביקרם.

גם בבחירות להסתדרות שנערכו בעבר היה מעורב ח"כ כ"ץ בחשד לעבירה שביצע לכאורה חברו הטוב יו"ר ההסתדרות עופר עיני המגבה אותו ומחפה עליו.

אגב עיני ביקש בשעתו לבטל את הבחירות להסתדרות ולהגיע להסדר מוקדם של חלוקת השלל עם הסיעות השונות ובראשן סיעתו של כ"ץ אך בשל הביקורת הציבורית התוכנית לא מומשה בגלל התערבות אומ"ץ.

מכל העסקה הפוליטית המסריחה הזו הדיף ריח של עבירה על קניית שלטון אך לא היה מי שיאכוף את החוק. דרכו של מבקר המדינה חסומה עדיין בבית ההסתדרות, המשטרה לא הפנימה ולא הבינה במה מדובר ולרשויות אחרות לאכיפת החוק אין מה לומר בנדון.

בהקשר לכך אני לא יכול לשכוח שיחה שהייתה לי בשעתו עם ח"כ כ"ץ בימים שבהם היה עדיין אופוזיציונר וביקש לשתף אותי בשחיתות הקיימת בקרנות הפנסיה ההסתדרותיות. אני מציין עובדה זו בשל תפקיד המפתח שהוטל על ח"כ כ"ץ בכנסת הנוכחית.

לאמיתו של דבר התכוון ראש הממשלה למנות את ח"כ כ"ץ כשר ללא תיק בממשלתו אך כ"ץ העדיף דווקא את ראשות הוועדה שעוסקת בתחומים החברתים הרגישים ביותר ומעצימה את כוחו הפוליטי.
כך קורה שבענייני האבטלה, הסעד, העוני, הפערים החברתיים ואי השוויון ברפואה מטפל חבר כנסת אמיד, שליח של טייקונים ובעל רגישות חברתית נמוכה.

דוברו של כ"ץ לא מפסיק לשבח את הבוס "עבודתו הפרלמנטארית של ח"כ כץ זוכה לשבחים מצד כל העוסקים בקידום נושאים חברתיים בישראל. התמיכה בו חוצה מפלגות. כ"ץ השכיל והצליח לשנות בהיותו נבחר ציבור ולקדם חוקים רבים בתחומי העבודה הרווחה והבריאות. הוועדה בראשותו היא שיאנית החקיקה בכנסת. כוחו הפוליטי של כץ מנותבת כולה לטובת כלל הציבור".

בחודשים האחרונים היה טרוד כ"ץ בטיוח פרשת הטרדה מינית שבה היה מעורב לא אחר מאשר שלמה גרינברג יו"ר מועצת העובדים המשמש איש אימונו וקצין המבצעים שלו. במקום להעביר לחקירת משטרה את תלונתה של עובדת תע"א שטענה שגרינברג הטריד אותה מינית הוחלט בהנחייתו של כ"ץ לסגור את הפרשה בתוך המשפחה וגרינברג ממשיך בתפקידו.

קשה להאשים את כ"ץ על התנהלותו בפרשה זו שכן מאז ומתמיד לא הייתה לו רגישות יתרה לשלטון החוק. הבעיה הייתה ונשארה עמדתה של הנהלת תע"א ששיתפה פעולה עם מועצת העובדים במבצע הטיוח.

לשמחתנו מצאנו במנהל רשות החברות אורי יוגב בן ברית נאמן ואמיץ. בעקבות התחמקותו של דירקטוריון תע"א להתעמת עם כ"ץ וחבריו להנהגת הארגון שיגר יוגב לפני זמן קצר מכתב חריף אל יו"ר דירקטוריון תע"א רפי מאור תחת הכותרת, "אי-סדרים בתע"א". במכתב התריע יוגב על התנהלות בלתי תקינה, לרבות בזבוז כספי חברה, התנהגות אלימה, ניצול משאבי החברה לצרכים פרטיים וחריגה מנהלי החברה.

לטענתו מרבית האירועים התנהלו במשך שנים והתרחשו בידיעת מנהלים בחברה. המקרים לא זוהו על-ידי ההנהלה כתופעה רחבה שיש לתת לה מענה, וטופלו בצורה מקלה יחסית.

יוגב טען עוד שמרבית התלונות מיוחסות לחברי הנהלת ארגון העובדים שכמה מהם הפעילו שיטות טרור בחברה.. בחלק מהמקרים, מנהלים בדרגים שונים שיתפו פעולה - לפחות בעצימת עיניים, כנראה כדי לשמור על השקט ביחסי העבודה.

מנהל רשות החברות מציין במכתב כדוגמה את הטיוח הגדול שנעשה לתלונה של אחת מעובדות תע"א שקבלה לפני כמה שבועות שיו"ר מועצת העובדים של תע"א, שלמה גרינברג הטריד אותה מינית. לדברי יוגב, בניסיון להשתיק את הפרשה הטילה עליו ועדת משמעת עונש של שלילה זמנית של קביעות, קנס כספי ונזיפה ואזהרה חמורה - בגין תלונה על הטרדה מינית שהתבררה כנכונה. התלונה לא עברה למבקר הפנים בתע"א. כשעודכן המבקר, הוא קבע כי הסיכום לא היה מקובל על המתלוננת - שציינה כי הובטח לה שיפור מעמד תמורת שתיקה.

יוגב העיר כי עולה חשש שגורמים בחברה פעלו להשתקת הפרשה. נגד גרינברג נטען עוד כי הכניס קרובי משפחה לעבודה בחברה. ל"שבחו" של כ"ץ יאמר שהוא לא שכח שגרינברג היה האיש שארגן את הלוגיסטיקה וההסעות המאורגנות של מאות העובדים שהתפקדו לליכוד בעת עבודתם כדי להצביע עבורו במערכות הבחירות הפנימיות של הליכוד. לא בכדי זכה ח"כ כ"ץ דרך קבע במקומות גבוהים בפריימריז של הליכוד.

בשעתו נערכה בדיקה סטטיסטית שגילתה שמתוך 29 אלף קולות כ"ץ קיבל בפריימריז פנימיים שנערכו בקרב כלל המתפקדים לליכוד קרוב לרבע קולות של עובדי תע"א. בסוגריים כדאי להוסיף שעובדי תע"א קיבלו במקביל הנחיות מוקדמות מכ"ץ עבור מי ממועמדי הליכוד לכנסת להצביע ואת מי לדחוק החוצה מהמקומות הריאליים לכנסת.

לחצים ואיומים על עובדי תע"א

אומ"ץ קיבלה מידע בדוק שעל פיו עובדים בתע"א היו נתונים ללחצים ולאיומים. עובדים שפעלו בגלוי למען בחירתו של כ"ץ קודמו וצ'ופרו. מי שיצא נגדו שילם מחיר יקר. למרבה הצער לא הבשילו הפניות החוזרות ונשנות של אומ"ץ למבקר המדינה לשעבר לינדנשטראוס להגיש חקירה פלילית נגד המעורבים וכ"ץ בראשם. מבקר המדינה בדק אומנם תלונות שהוגשו לו בנושא רגיש זה אבל למרבה הצער לא הניבו, כאמור, הבדיקות דוח חריף שיכול גם להוליד כתב אישום. השבוע נזכר לינדנשטראוס: "טיפלנו בפניות הללו בכובד ראש וביסודיות אך לא הצלחנו להביא ראיות מפלילות שהצדיקו פניה ליועץ המשפטי לממשלה.

אחד מאלה שיצאו בגלוי נגד כ"ץ היה עובד תע"א לשעבר אמיר חרמוני כיום חבר הנהלת אומ"ץ ויו"ר השלוחה נגד אלימות. הקשר של חרמוני עם אומ"ץ נולד בעקבות טיפולנו בכ"ץ אך על-פי כללי התחיקה הפנימיים באומ"ץ הוא מנוע מלעסוק בנושאי תע"א למרות שפרש מהחברה.

חרמוני פנה בשעתו למבקר המדינה הנוכחי השופט בדימוס יוסף שפירא והתלונן בפניו על שימוש קבע במתקני תע"א לצרכיו הפוליטיים של ח"כ כ"ץ. אחרי שהמבקר בדק את פרטי התלונה החליט להעביר את המשך הטיפול ליועץ המשפטי לממשלה בחשד שנעברו עבירות פליליות. הבדיקה של היועץ עדיין לא הסתיימה.

חרמוני התראיין לפני שבוע במוסף של ערוץ 2 שחשף את דמותו האמיתית של כ"ץ כפי שעושה אומ"ץ מזה שנים. חרמוני ביקש מעורכי המשדר לציין את העובדה שהוא חבר אומ"ץ ולהיפגש עם נציג של אומ"ץ כדי לקבל חומרים אך נדחה על הסף.

התנהלות זו של ערוץ 2 לא הייתה לפי רוחנו מאחר שהפכה לשיטתית, בעקבות זאת הגשנו תלונה נגד חברת קשת בעלת החסות לתוכנית. בפנייה של תנועת אומ"ץ אל דוד רגב כותב מנכ"ל התנועה פנחס (פליצ'ה) פלד: "תנועת אומ"ץ מבקשת בזאת להגיש תלונה כפולה נגד חברת החדשות של ערוץ 2 ונגד חברת קשת זכיינית של ערוץ 2, בגין קיפוח שיטתי ומכוון כנראה של תנועת אומ"ץ.

אחת הדוגמאות האחרונות קשורה במשדר החדשות בערוץ 2 ששודר אתמול 15.11.14 שובץ קטע על ח"כ חיים כ"ץ, יו"ר ארגון עובדי התעשיה האוירית. במסגרת תוכנית זו רואיין חבר הנהלת אומ"ץ אמיר חרמוני שהיה בעבר עובד בתעשיה האווירית.

חרף פניותיו של חרמוני אל שני הכתבים שהכינו את המשדר ובקשתו לציין את שמה של אומ"ץ ובמקביל לפנות אל יו"ר הנהלת התנועה אריה אבנרי המרכז מזה תקופה ממושכת חומרים רבים ואקטואליים על ח"כ חיים כ"ץ, הם התעלמו מכך".

בתגובה לכך הודיע לנו קשת כי תתקן את המעוות.

מוטב מאוחר מאשר לעולם לא.


      
 

הוספת תגובה חדשה
שם

עד 250 תווים
תגובה
קוד
תגובות
 • אביחי קמחי
  27/11/2014 21:15:40
  אני קורא ומתקשה להאמין שהאיש הזה עדיין משפיע על חיינו. אך המידע כל כך רב ומבוסס שיש תקווה שהאיש ימצא מקומו במקום אחר
 • עוזי רביב
  23/11/2014 00:28:43
  מסתבר שהריקבון הפוליטי פושה בכל תחומי החברה הישראלית והוא נראה, יותר מתמיד, שטרמיטים המכרסמים את גזע העץ מבפנים וגורמים בסופו של דבר להתמוטטותו.
  אגב, אם אלה "אזובי הקיר", מה מצבם של ה"ארזים"?
 • קבוצת יורדי הסירה מעכו
  22/11/2014 23:53:00
  אנחנו קבוצת יורדי הסירה מעכו רוצים לאמר תודה ולאומץ אשר עושים את מלאכתם כצדיקים העומדים בפתח .
  כל הכבוד לכם עלו והצליחו
 • אורי
  22/11/2014 19:27:24
  קראתי על כהן הצדק כ'ץ בעיני הוא לא צוק.. לא אבן...אפילו לא חצץ...
 • גליה
  22/11/2014 19:26:02
  כמו תמיד, חד כתער ונשכני.
 • מיקי
  22/11/2014 19:25:39
  זה לא מאמר רגיל, זה תחקיר ראוי, ישר כוח
 • נינה - עמליה
  22/11/2014 19:09:53
  אנו כציבור לא יכולים לדעת על התנהלות כה נפשעת.תודה שאתה מאיר את עיננו על כול הקומבינות ,יש אנשים שאינם מתרסקים אל תוך המציאות שכולנו חווים כי הם מורמים מעל החוק.
 • בתגובה היכן אכיפת החוק? שוש
  22/11/2014 16:06:02
  מלבד לינדנשטראוס, מזוז והשופט רוזן מערכת אכיפת החוק בהתרסקות, אתמול בחדשות נאמר בנט ונתניהו מתאחדים לקראת הבחירות הבאות, שוב נתניהו יהיה ראש ממשלה. לפיד טעה שהתאחד עם בנט ניצל את לפיד ותמימותו כואב הלב
 • ד"ר יעקב ניר
  22/11/2014 08:57:28
  האבסורד בשמו של המאפיונר - כ"ץ, שפרושו כזכור 'כהן צדק'. אכן, כהן הוא לשחיתות, והצדק רחוק ממנו כרחוק מזרח ממערב.
 • כץ מאפיונר היכן אכיפת החוק ????
  22/11/2014 06:23:17
  אריה אבנרי כל שבת מחכה בקוצר רוח לכתבותייך המעמיקות עם הרבה ידע הבעיה כל עוד וינשטיין לא עושה כולם השחיתות תמשך. חייבים לפעול לשנוי המצב.
 • אלון
  22/11/2014 06:04:01
  הייתה תקווה לעתיד טוב יותר בבחירות לפני שנתיים תליתי תקוות במיקי רוזנטל ומפלגת העבודה, ו"יש עתיד" כלום נעשה, שוטרים בכירים מאושמים בשוחד, רבנים עשירים לא משלמים מס הכנסה, אולמרט וזקן חייבים ללשהות בבית הסוהר. בנט קיצוני בדיעותויו אין עתיד
 • איפכא מסתברא
  21/11/2014 17:54:19
  ממש מאפיונר
 • לק.ש
  21/11/2014 15:49:14
  תודה על הרעיון . אמשיך לחשוף את כל האישים הפוליטיים המושחתים. זו מלאכה לעשר שנים
 • ק.ש
  21/11/2014 14:21:12
  עוד לא אבדה תיקוותנו כמו שלא אבדה רשימתנו. אני מניח כי לאריה עוד רשימה ארוכה של מושחתים....
 • אמיר חרמוני
  21/11/2014 13:04:35
  אריה היקר, כרגיל כתבה מלאת פרטים מדויקים.
  מי ייתן שהפעם אורי יוגב, יצליח במקום שכל הקודמים לו בטיפול בח"כ חיים כץ, יצליח.
  לגבי שלי יחימוביץ, פורסם בתקשורת, כשהיא נבחרה מול עמיר פרץ, כי חיים כץ, הוציא כ 2,500 עובדים חברי מפלגת העבודה שיצביעו עבורה,
 • שושפרי
  21/11/2014 12:59:33
  ישנה בעיה וינשטיין והמבקר לא פועלים במאבק למיגור השחיתות הציבורית רשימת מושחתי הציבור נמשכת. ח"כ כץ בבחירות הביא באוטובוסים עובדי התעשיה האוירית לקלפי כשכץ משלם דמי החבר. לא חוקי. מושחת. אריה כתבה מעולה ומעמיקה
    עיצוב: סטודיו נעמה