דן כהן חבר שסרח (23)  |  

המידע שהגיע בימים האחרונים מלימה בירת פרו שעל פיה שוחרר ממאסרו עורך הדין דן כהן  שנמלט למדינה הדרום אמריקנית אחרי שנחשד בקבלת שוחד בסך מיליוני דולרים בתקופה שבה כיהן כדירקטור בחברת החשמל נתקבלה אצלי ברגשות מעורבים.


מצד אחד רציתי שיגיע ארצה מרצונו או שלא מרצונו ויחשוף את זהותם של כמה אישים ידועים שקיבלו שוחד בסכומים גדולים יותר בפרשה זו ועד כה לא נחקרו ולא נושאים בעונש אלא ממשיכים  להחזיק בשכר הטמא.

מצד שני אני  מודע לכך שמצב בריאותו התערער מאוד בתקופה שבה הוא שוהה כאדם נרדף בפרו ותקופת מאסר ממושכת בישראל הצפויה לו בהעדר עסקת טיעון שעלתה על השרטון עלולה להזיק לו מאוד.

בטרם ארחיב את הדיבור על כהן אני חייב להקדים ולומר כי מאז ומתמיד עומד כלפיד לרגלי הפתגם: "אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה".

בתחום רגיש זה אני הטלתי על עצמי מגבלות חמורות בגלל עיסוקי המקצועי  בעבר כעיתונאי חוקר ובתוקף תפקידי הציבורי כמי שעומד בראש תנועת אומ"ץ הפועלת למען מינהל תקין וטוהר מידות.

דן כהן אדם חריף וכריזמטי היה שייך דווקא במשך תקופה  ממושכת לאחד המעגלים הקרובים  סביבי. הוא התארח בביתי כמה פעמים ואני ביקרתי בביתו. בנוסף למפגשים מקצועיים היו לנו גם כמה שיחות פרטיות מוגבלות.

את כהן הכרתי לראשונה לפני שני תריסר שנים אחרי שאולץ להתפטר מתפקידו כשופט מחוזי  בחיפה והסתבך לכאורה עם החוק עם רעייתו ניצה שהייתה בעברה קצינת משטרה.

מאחר שהמקרה היה גבולי נתבקשתי ע"י חבר משותף לנהוג במתינות מקצועית וכך נהגתי ואמנם הפרשה הסתיימה בלי פתיחת תיק פלילי.

דן כהן לא החזיר לי טובה תחת טובה ולא  נהג כמוני כאשר פניתי אליו כעבור שנים וביקשתיו להתערב בעניין  עימות שהיה לי עם אחד מלקוחותיו שהיה כבר אז אחד האנשים המושחתים במדינה ומאז עבר על החוק ביצע מעללים נוספים אחד מהם עם כהן עצמו. 
     
לאורך כל התקופה שבה שמרנו על קשרים נזהרתי שלא "לגנוב" איתו סוסים או בעלי ארבע רגליים אחרים מחשש שאקלע לדרך ללא מוצא או לחילופין לערוך עמו גישורים ופישורים עם חברים אחרים מתוך דאגה שייווצר פלונטר.

לכהן לא הייתה מעולם בעיה לנקום בחבר שמעל באמונו או לפגוע בלקוח שזנח אותו לטובת פרקליט אחר. יש לי "פנקס קבלות" המעיד על כך כאלף עדים.
     
כאשר נודע לי בשעתו על החקירה הפלילית שנפתחה נגדו בעבירה חמורה התחלתי להתרחק ממנו כפי שנהגתי לגבי חברים אחרים שהיו מעורבים בעבירות פליליות כאלה או אחרות והוא דווקא הבין לליבי ולא נטר לי על  כך.

אחרי שברח לחו"ל היו לנו כמה שיחות טלפוניות שבהן הוא עדכן אותי בנושאים שונים. באחת השיחות ביקש שאשלח באמצעות ידיד שנסע אליו לפרו תמורת תשלום כמה עותקים של ספרי "זעקי ארץ מושחתת". מן הסתם ביקש לדעת מה כתבתי אודותיו  ואודות יו"ר דירקטוריון החברה באותה עת אלי לנדאו. שניהם היו בבחינת זרזיר ועורב שחברו ביניהם  והלכו יחדיו בדרך העקלקלה אחרי שנועדו. 
 
כהן הבטיח להעביר אלי את תמורת עותקי הספרים שקיבל שהייתה אמורה להיתרם לאומ"ץ בדומה להכנסות האחרות ממכירת עותקי הספר אבל שכח משום מה לקיים את הבטחתו ואני הספקתי כבר לשכוח.

ללא קשר לקשרי עמו בעבר טיפלה אומ"ץ בחודשים האחרונים בכמה אספקטים של הפרשה שיש לה השלכות  מרחיקות לכת  לגבי התנהלותה של חברת החשמל בתקופה שבה כיהן אלי לנדאו בעל קופת השרצים העמוסה כיו"ר דירקטוריון החברה.
בין השאר פנינו אל ראש אגף החקירות של המשטרה כדי לברר את גורל החקירה בעניינם של החשודים הבכירים האחרים בקבלת שוחד בפרשת כהן  ביקשנו במקביל משר התשתיות ד"ר עוזי לנדאו להקים ועדת בדיקה לגבי תפקודם והתנהלותם  של חברי הדירקטוריון האחרים של החברה בתקופה המסואבת.

הפעילות  שלנו עדיין בעיצומה.

ל"שבחו" של עורך הדין דן כהן אפשר לומר רק שכאשר הצעתי לו לפני כשבע שנים בעת הקמת  תנועת אומ"ץ בנימה מבודחת לשתף אתנו פעולה אמר לי דווקא בנימה רצינית: "אני לא טלית שכולה תכלת ומוטב שלא יהיה לאומ"ץ קשר כלשהו אתי. זה רק יזיק לכם".

כאילו שלא ידעתי זאת מזמן.