הקללות של מרן עובדיה (7)  |  

"מנהיגה הרוחני של ש"ס הרב עובדיה יוסף קילל את השופטים שהחליטו להחמיר את ענשו של השר לשעבר בניזרי" (מן העיתונות).

סוד גלוי שהרב עובדיה יוסף לא נמנע במרוצת השנים מלנבל את פיו המפיק מרגליות מזויפות וקילל בנדיבות רבה אישי ציבור, אוכפי חוק למיניהם, אח"מים, אנשי תקשורת ועוד כיו"ב ועוד כהנה וכהנה.
הקללות של הרועה הרוחני היו תמיד עסיסיות וכיכבו בהן כל מיני בעלי חיים ביניהם בהמות, טרפות, נבלות, שרצים, תולעים,זוחלים, מורידי גירה ונעדרי פרסה.

עד לפרשת בניזרי נמנע המרן מלקלל שופטים אולי בגלל ריבוי העבריינים בקרב ראשי ש"ס .
אבל ההחמרה בעונשו של בניזרי, אחד מסופגי סטירות החיבה של הרב הכעיסה את המרן והוא החל לשחרר לאוויר העולם בימים האחרונים צרורות של קללות גופניות כלפי שופטיו.

תריסר הקללות כוללים איחולי מחלות חשוכות מרפא, פגעים חושכי אור, נגעים קבועים ונכויות משתנות.
על חלק מהקללות הללו חל עדיין צו איסור פרסום והן מתפרסמות להלן באישור החברים החכמים של מועצת החכמים של ש"ס:

 • "שלשונם ידבק לחיכם ושחיקם ייצמד לגבם"
 • "ששיניהם ינקשו עד שיהפכו לשינים תותבות"
 • "שעיניהם יפזלו שמאלה כיאה לשמאלנים שונאי ישראל"
 • "שאוזניהם החרשות יתלשו ויפוצו לכל עבר"
 • "שקרקפותיהם יתחלפו עם ישבניהם"
 • "שצווארם יסתובב כמו סביבון בלי נסים של חנוכה"
 • "ששער ראשם יצמיח קוץ ודרדר וקרחתם תהא חרושה בורות"
 • "שיהיה להם זנב בין רגליהם לדיראון עולם"
 • "שידיהם יהיו כפותות באזיקי אסירים מסוכנים"
 • "שציפורניהם יהיו שחורות כמו לילה בלי ירח"
 • "שאבר מינם לא יתרומם יותר"
 • "שיצמחו להם קרניים והמבין יבין"

ובא לראשון לציון גועל נפש.