קיצורי הפה של ברק (13)  |  

"שר הביטחון אהוד ברק כינה את מורדי מפלגת העבודה בכינוי הגנאי שב"חים שוהים בלתי חוקיים במפלגת העבודה"(מן העיתונות).


שר הביטחון אהוד ברק הנושא בתואר "החייל המעוטר ביותר בצה"ל" היה נתון בימים האחרונים בסערת הרגשות בגלל המתקפה החזיתית נגדו מכל עבר. ניסיונו הקרבי העשיר לא סייע בידו.

ברק ידוע כמי שאוהב להשתמש בביטויים מקוצרים בר"ת כל אימת שהוא רוצה לחדד את דבריו ולהביך את חורשי רעתו וזורעי אימתו.

כדי להקל  את המלאכה על ברק אני מציע לו להלן שורה של קיצורי ר"ת אקטואליים בעלי רקע בטחוני אדום שהינם חיוניים על מנת לאפשר לו להפנים את מצבו ולהיערך לקראת מתקפה נגדית בכל החזיתות בסיוע ארטילרי של רעייתו נילי פריאל.

אוי"ב –   אולי יהיה בסדר
מט"ה-   מרכז טיהור השרצים
מזל"ט –  מלונות זולים לא טובים
נפל"ם –  נילי פריאל לא מוותרת
אקד"ח – אקירוב דירה חדשה
לבנו"ן –  להעביר לבנותיי נכסים
חבל"ה-  החברה המשפחתית ליצירת הקשרים
טי"ל –    טיול לחו"ל
נגמ"ש-   נגד מעשי שחיתות
שליש"ות- שלום יביא שקט ותשתית כלכלית
מאר"ב-   מועדון אויבים רוצים בנפילתי
טנ"ק -    טובים נגד קושרים
מטו"ס-   מטילי ספק ואנטי סוציאליסטים
סייר"ת – סיפורי רשעות תמוהים
שיגו"ר –  שלי יחימוביץ  גורמת רעשים
עוצב"ה -  עמותות צדקה של ברק  התנדפו
רוב"ה –   רוב המתנגדים התאדו 
משקפ"ת- מצפוני שקט פעולותיי תקינות

המדור "קיפוד" מבקש בהזדמנות לא חגיגית זו להזכיר לברק שני ביטויים אזרחיים ללא ר"ת כחומר להפנמה וכאמצעי להגנה עצמית.

א. "חיש גז" שחשפה את להיטותו למסור בשעתו ללא אישור הממשלה את שדות הגז של ישראל לרשות הפלשתינאית. רווחי  
    ההפקה שימשו למימון פעולות טרור נגד ישראל.

ב. "שלאף שטונדע" הביטוי הייקי השגור לשנת הצהרים יזכיר אולי לברק את מערכת קשריו הבעייתיים עם איל 
    ההון היהודי אוסטרי השנוי במחלקת שסיבך כבר כמה וכמה אישים פוליטיים מהשורה הראשונה.