ר' שמעון פרס שליט"א (21)  |  

הנשיא שמעון פרס ביקר בסוף השבוע בישיבת פוניבז' בבני ברק ואמר לתלמידי הישיבה: "אני מאוד גאה שמדינת ישראל וצה"ל הסכימו לשחרר צעירים שמקדישים את חייהם ללימודים" (מן העיתונות).

אין ספק ששמעון פרס נ"י (נרו יאיר) הנחשב כיום לפוליטיקאי הוותיק ביותר ביקום עבר בחודשים האחרונים חיבוטי נפש רבים לפני שהחליט להתקרב ולהשתלב ביהדות האשכנזית החרדית בני ברק.

עד כה התמסר פרס לאורך שנים למרן עובדיה יוסף מנהיגה הרוחני של ש"ס וניסה לשכנע אותו לתמוך בבחירתו כראש ממשלה ולגנוב ביחד סוסים אשכנזים מעורבים אבל המרן לא כל כך האמין לפרס והעדיף לגדל סוסים גזעיים בעל יוחסין של ס"ט (ספרדי טהור).

גם כאשר פרס התמודד בשעתו בפעם הראשונה על הנשיאות מול משה קצב פ"ט (פרסי טהור) העדיף המרן לתמוך במועמד המזרחי הלא טהור.

בהתמודדות השנייה על הנשיאות נכמרו רחמיו של המרן על פרס אחרי שהגיעו אליו שמועות למרות החרשות החלקית שלו כי פרס הוא גרוש שלא באשמתו ואין לו היכן לגור. משכן נשיאי ישראל נמצא ראוי לו.      
פרס שליט"א (שיזכה לחיים טובים וארוכים) הגיע למסקנה שבניגוד למצב בריאותו האישי הטוב המרן בן גילו פחות או יותר מתפקד בקושי ולכן לא יוכל להסתייע בו יותר ועדיף לרעות בשדה חרדי אחר.

להתקרבותו של פרס לעולם החרדי עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על מוסד הנשיאות. עשרת השינויים הבולטים יהיו:

א. במשכן נשיאי ישראל יוקם בית כנסת א"ט (אשכנזי טהור). פרס ישתתף באורח קבוע  בתפילות הבוקר והערב. על ראשו תהיה כיפה שחורה שעליה יירקם: "זקן טוב ירושלים".

ב. כל המזכירות יחויבו לבוא לעבודתן בלבוש צנוע ועם שרוולים ארוכים. לא תותר כניסתן של נשים לבושות מכנסים למשכן ככתוב לא יעלה בגד גבר על אישה".

ג. חגי ישראל ישמרו במשכן נשיאי ישראל כדת וכדין בסוכות תבנה סוכה גדולה עם קונפטי.  ביום כיפור הנשיא יצום ולא יחפף, בחנוכה הוא יחלק דמי כיס  לכל בר בי רב, בפסח יחביא את האפיקומן וייתן שי במסגרת ההוצאות המוכרות למוצא המאושר.
 
ד. פעם בשבוע ישתטח נשיא המדינה על קבר של אחד הצדיקים, במקביל הנשיא יביע את התנגדותו הנמרצת להקמתם של מבני ציבור ובתי חולים על קברים.

ה. המזון בבית הנשיא יהיה כשר לחלוטין יוקמו שני מטבחים אחד בשרי ואחד חלבי וביניהם תחצוץ דלת ברזל אטומה. פתיחתה בשעות חירום לא עלינו תעשה עפ"י סיסמה שתהיה ידועה לנשיא בלבד. ירקות ופירות יגיעו רק אחרי חיטוי במי מעיין.

ו. יקום במשכן מקווה לטבילתם של אורחים חרדים מחו"ל. מטעמי חיסכון במים מי המקווה יותפלו ישמשו לצרכי השקיה של הגינה לגידול שום.

ז. כל המזוזות בבית הנשיא יוחלפו וישמיעו צפצוף כדי לחייב את אורחי המשכן לנשקן.

ח. בראשיתו של כל מכתב שיצא מבית הנשיא יופיעו המילים בס"ד (בסייעתא דשמעייא).

ט. הנשיא מתחייב לתמוך ולהגיש סיוע לכל ההקצבות  מקופת המדינה שהכנסת אמורה לאשר  לגמ"חים ולקופות סודיות של היהדות החרדית שמלבינות כספים ואינן משלמות מים.

י. על מכונית הנשיא, שתושבת בימי שבת וחג, תופיע הכתובת: "נחמן, נחמן מאומן".

לעיתוי התקרבותו של פרס יתבדל"א (יתבדל לחיים ארוכים) ליהדות האשכנזית החרדית יש רק הסבר אחד. פרס הינו כיום בן רבע ל- 87 וכאשר תסתיים תקופת כהונתו הוא יהיה בן 90 ואחד וחצי.

המציאות מלמדת שהאדמו"רים של בני ברק מאריכים לחיות וחלקם נשקו את גיל ה-100.

החוק מגביל, אמנם, את כהונתו של נשיא המדינה לקדנציה אחת בת 7 שנים אבל אין כל סיבה שתמנע מפרס לפעול ביזמה משותפת עם הסיעות החרדיות לשינוי החוק על מנת שהוא יוכל להציג את מועמדותו בגיל 92 לכהונה נוספת בת 7 שנים.

בגיל 99 ישקול פרס אם לפרוש סופית מהחיים הציבוריים.