לשכת דוברי האמת (37)  |  

"העובדים הבכירים בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו נחקרו באחרונה ע"י השב"כ בפולי גראף במטרה לאתר את זהותו של האיש שהדליף מידע מדיני סודי לכלי התקשורת" (מן העיתונות)


בגלל הסודיות של המבצע הסודי נאסר עלינו לפרסם פרטים נוספים על הסוד הכמוס. ניתן רק לציין את העובדה שראש הממשלה, הידוע כדובר אמת אובססיבי, פנה ביוזמתו אל השב"כ בדרישה שיבדוק אם בקרב אנשי לשכתו הבכירים יש מאן דהו שהדליף את הסוד. בשיחות מוקדמות שנתניהו ניהל עם כל אחד מאנשי לשכתו שמע הכחשה גורפת ונאלץ פעם אחר פעם לבקש את סליחתו בפניו על הטלת החשד.

כל אחד מהבכירים חובר למכשיר גלאי שקר של השב"כ האם הדליף את המסמך המסווג. בנוסף לכך הוצגו לו שורה של שאלות לא נוקבות נוספות לצורך רענון מאגר המידע של השב"כ.  
     
חלק מהשאלות הללו הודלפו לנו ע"י קרוב משפחה רחוק של אחד הנבדקים ששמע אותן מבן דודו של הנבדק הידוע כאיש שאינו שומר סוד והן מתפרסמות כאן על אחריותם הבלעדית: 
  •  האם אתה מאמין לדברים שאומר ראש הממשלה?
  •  האם אתה שותף פעיל לתככים בלשכה?
  •  האם אתה מסוכסך עם יתר אנשי הלשכה?
  •  האם שוחחת אי פעם עם עיתונאים על המתרחש בלשכה?
  •  האם המינוי שלך בלשכה אושר ע"י "ועדת שרה נתניהו"?
  •  האם אתה מדווח לשרה נתניהו פרטים על מה שמתרחש בלשכה?
  •  האם אתה מנהל יומן אישי על עבודתך בלשכה?
  •  האם אתה מכיר את אלף מפרשת קצב שעבדה פעם עם נתניהו? 
  •  האם אתה שקרן פתולוגי?
כל אנשי הלשכה נמצאו דוברי אמת בתשובה לשאלה האם הדליפו את המסמך הסודי האמור.

היחיד שלא נבדק בגלאי השקר היה נתניהו עצמו שהביא תעודה רפואית מרופא המשפחה שטען כי ביבי נוהג להזיע ולזגזג במצבי לחץ וקיים חשש שגלאי השקר יזייף ויקבע חלילה שהוא אינו דובר אמת על לא עוול  בכפו.