נאומים

מדינה לחוצה - דברי יושב-ראש הנהלת תנועת אומ"ץ אריה אבנרי באירוע חלוקת אות אומ"ץ 2011
01/09/2011
בין תקוה ליאוש/נאומו של אריה אבנרי בטקס הענקת אות אומ"ץ 2009
09/09/2009
השחיתות השילטונית הורסת את המדינה
07/12/2008

נאומים שנכתבו ע"י אריה אבנרי בטקס הוקרה לנידוני קאהיר - 2005
1. קצב מעניק אות הוקרה לאומי לנידוני קאהיר
2. רוברט דסה מודה לנשיא

    עיצוב: סטודיו נעמה